Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունն ամփոփել է 2022 թվականի կատարած աշխատանքի արդյունքները՝ դրանք համադրելով 2021 թվականի կատարված աշխատանքների ծավալի հետ։  Այսպես՝ 2022թ-ին ԱՎ վարչության և տարածքային ստորաբաժանումների կողմից կատարված գործողությունները աճել են գրեթե կրկնակի, որոշ ստորաբաժանումներում եռակի,

Ստորև ներկայացվում են կատարված աշխատանքների թվային վերլուծությունները՝ աղյուսակի տեսքով.

 

Գործողություն

2021թ.

2022թ.

Տարբերություն

 

Հին նմուշի անձնագիր

409703

507658

97955

 

Նույնականացման քարտ

98635

159865

61230

 

Կենսաչափական անձնագիր

13097

18299

5202

 

Օտարերկրյա պետությունում վավերականության ժամկետի նշում

491403

639386

147983

 

Հաշվառում

204154

230721

26567

       

 

ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու դիմումներ

8591

25515

16924

ԱՎ վարչության պետի պարտականությունների ժամանակավոր կատարող, ոստիկանության գնդապետ

 

Վահագն Արշավիրի Մինասյան

2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ից ուժի մեջ են մտնում «Նույնականացման քարտերի մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» և «Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» օրենքներում կատարված փոփոխությունները եւ լրացումները։ Փոփոխությունների արդյունքում՝

- օրենքների ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 30.12.2022թ-ից սկսած մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը դադարեցվում է ՀՀ քաղաքացիներին բիոմետրիկ անձնագրերի տրամադրումը։ Այդ ժամանակահատվածում ՀՀ քաղաքացիների անձը հաստատող փաստաթուղթ ունենալու իրավունքը երաշխավորելու համար շարունակվելու է տրամադրվել ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ սահմանված անձնագրերը:

- 2023թ-ի փետրվարի 15-ից նույնականացման քարտերը տրամադրվելու են  առանց էլեկտրոնային պահոցի՝ մինչև ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ պահոցի նոր բնութագրի սահմանումը։

Այս ընթացքում նախկինում տրամադրված կենսաչափական անձնագրերը և նույնականացման քարտերը համարվելու են վավեր, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի։

Նշված փոփոխությունների նպատակը պայմանավորված է քաղաքացիների համար ապագա սերնդի տեխնոլոգիաներով եւ անվտանգության պայմաններով օժտված կենսաչափական անձնագրերի եւ էլեկտրոնային նույնականացման ու ստորագրության հնարավորության ստեղծման և աստիճանաբար հին անձնագրերի եւ էլեկտրոնային քարտերի նորերով փոխարինման անհրաժեշտությամբ։

Միաժամանակ, բոլոր այն ոլորտներում, որոնց գործունեությունը կանոնակարգող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված է էլեկտրոնային թվային ստորագրության կիրառման անհրաժեշտություն, նույնականացման քարտի կիրառմամբ էլեկտրոնային թվային ստորագրության փոխարեն քաղաքացիներն իրենց իրավունքները կարող են իրացնել «ԷԿԵՆԳ» ՓԲ ընկերությունից բջջային էլեկտրոնային թվային ստորագրություն ստանալու եղանակով, իսկ պաշտոնական էլեկտրոնային փոստ ֆիզիկական անձանց կտրամադրվի հանրային ծառայությունների համարանիշ ձեռք բերելու պահից, ինչով պայմանավորված համապատասխան լրացում է կատարվել «Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» օրենքում։

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TXyJcV7tzM&t=1s

Դեկտեմբերի 19-ից անձնագրային և վիզաների վարչության անձնագրային ու վիզաների և օտարերկրյա քաղաքացիների հաշվառման բաժիններում կգործի էլեկտրոնային հերթագրման համակարգ։
Դեկտեմբերի 19-ից 23-ը էլեկտրոնային հերթագրմանը զուգահեռ գործելու է նաև հերթագրման սարքավորումների միջոցով հերթագրման կտրոններով սպասարկելու ընթացակարգը (50 տոկոս հարաբերակցությամբ), իսկ դեկտեմբերի 26-ից՝ սպասարկումն իրականացվելու է բացառապես էլեկտրոնային հերթագրմամբ։
Հերթագրվել կարելի է առցանց՝ e-request.am հարթակի միջոցով։
Նախ անհրաժեշտ է գրանցվել հարթակում, մուտք գործել համակարգ, սեղմել «Ամրագրել այց» կոճակը, «Հերթագրում» դաշտում ընտրել «Անձնագրային և վիզաների վարչություն» պատուհանը, նշել գործողության տեսակը և ամրագրել նախընտրելի օր ու ժամ՝ համապատասխան գործողությունը կատարելու նպատակով անձնագրային և վիզաների վարչության տվյալ բաժին ներկայանալու համար։
Դիմումատուները հերթագրման նպատակով պետք է լրացնեն միայն իրենց անհատական տվյալները։ Այլ անձանց տվյալներով հերթագրված դիմումատուները չեն սպասարկվելու։ Իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում, որպես ներկայացուցիչ հանդես գալու և մի քանի անձի համար գործողություն կատարելու պարագայում, յուրաքանչյուր դիմումի համար անհրաժեշտ է ունենալ առանձին հերթագրում՝ առվազն 15 րոպե տարբերությամբ (օրինակ՝ ծնողի կողմից մի քանի անչափահաս երեխայի անձնագրավորման դիմում ներկայացնելու դեպքում պետք է յուրքանչյուր երեխայի համար կատարվի առանձին հերթագրում)։
Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 14-ից անձնագրային և վիզաների վարչության քաղաքացիության բաժնում ներդրվել և գործում է էլեկտրոնային հերթագրման համակարգ։ Նման եղանակով սպասարկում իրականացնելու արդյունքում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ էապես բարելավվել է քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակը, վարչությունում առկա չեն կուտակումներ, հերթեր, քանի որ յուրաքանչյուր քաղաքացի անձնագրային և վիզաների վարչություն այցելում է իր հերթագրման օրը և ժամին, տեղում սպասարկվում, ինչն էլ իր հերթին բացառում է քաղաքացիների՝ հերթում սպասելու և անհարկի ժամանակ կորցնելու հետ կապված դժգոհությունները։
Խնդրում ենք պահպանել հերթագրման կարգը՝ ճիշտ և ժամանակին սպասարկում ապահովելու նպատակով։

С 14 ноября текущего года в ПВУ РА внедрена система электронной записи для подачи заявлений о получении и прекращении гражданства РА, для получения паспорта лица, получившего гражданство РА в первый раз, а также для предоставления консультаций в этой сфере.

Исследования, проведенные в результате обслуживания посредством электронной очереди в течение 10 дней, показали, что существенно улучшилось качество предоставляемых гражданам услуг, поскольку в управлении нет скоплений, очередей, каждый гражданин посещает паспортно-визовое управление в день и время своей очереди, обслуживается на месте, что, в свою очередь, исключает недовольство, связанное с ожиданием очереди и потерей ненужного времени. Кроме того, гражданам не приходится в холодных погодных условиях за 3-4 часа до посещения ПВ управления, чтобы иметь возможность сразу после начала рабочего дня записаться в очередь и обслужиться в данный день, причем некоторые из них после  долгого ожидания не имели возможности приобрести талон, что, в свою очередь становилась поводом для дополнительного недовольства. В результате электронной записи в очередь эта проблема была решена.

Констатируя тот факт, что система электронной очереди существенно повлияло на качество обслуживания, разгрузила очереди, в настоящее время ведутся работы по поэтапному внедрению электронной системы управления очередями в паспортном отделении ПВУ, а затем в территориальные подразделения города Еревана и областных центров.

Напоминание. Для подачи заявлений о получении и прекращении гражданства РА, для получения паспорта лица, получившего гражданство РА в первый раз, а также для получения консультации в этой сфере необходимо записаться на прием e-request.am через платформу-путем бронирования визита в паспортно-визовое управление.

Каждый заявитель для записи должен заполнить исключительно свои персональные данные, так как заявители,  записанные другими данными не обслуживаются.

 

ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AlPXsT8spCo&t=1s

 

Уважаемые  граждане

С 14-го по 18-ое ноября 2022г. подача заявлений на  получение и прекращение гражданства РА, выдачу паспорта лицу, получившему гражданство РА, а также предварительное изучение документов на получение гражданства и предоставления консультаций будут осуществляться как по предварителной записи через систему электронной очереди на единой платформе e-request.am, так и в порядке очереди по талонам выдаваемым электронным устройством в отделе гражданства паспортно-визового управления полиции РА./обслуживание граждан будет осуществляться в соотношении 50/50/:

С 21-го ноября 2022г. Обслуживание граждан по вышеуказанным вопросам будет осуществляться исключительно посредством записи через единую платформу  e-request.am.

Для записи посредством единой платформы необходимо:

1.осуществить регистрацию  на платформе и войти в сиситему

  1. нажав кнопку <<забронировать визит>> в поле << запись>> указать <<паспортно-визовое управления полиции РА>>
  2. в графе <<вид деятельности>> указать <<подача заявлений на получение или прекращение гражданства РА, либо выдача паспорта лицу, получившему гражданство РА>>
  3. забронировать конкретную дату и время визита в отдел гражданства паспортно-визового управления полиции РА.

При осуществлении записи на очередь необходимо указывать исключительно личные данные лица подающего заявление.

Гражданам, запись которых была осуществлена  по данным иных лиц, в услуге будет отказано!

 

 

 

 

Паспортно-визовое управление полиции подвело итоги работы, проделанной за летние месяцы 2022 года, сопоставив их с объемом работы, проделанной за аналогичный период 2021 года. Так, в 2022 году действия, проводимыеПВУ и территориальными подразделениями, увеличились почти вдвое, в некоторых подразделениях - втрое, а цифровая картина выглядит следующим образом: по операциям, осуществленным за период с 1 июня по 31 августа 2021 г., связанным с проставлением отметки срока действия паспорта гражданина РА, идентификационной карты, паспорта старого образца, отметки срока действия в зарубежных странах, учетом, выдачей номеров социальных услуг, получением гражданства РА, было обслужено407.279 лиц, а за тот же период 2022 г.по тем же операциям - 762.024 лиц.

Другими словами, летом2022 г. было обслужено на 354.745 лиц больше, причем, схожий объем работ был выполнен с привлечением тех же человеческих ресурсов..

Приведенные выше данные представлены ниже в виде таблицы.

Действие:

01.06.2021-31.08.2021

01.06.2022-31.08.2022

Разница

 

Паспорт старого образца

114402

162622

48260

 

Идентификационная карта

25840

56239

30399

 

Биометрический паспорт

5079

5648

569

 

Отметка срока действия в иностранном государстве

149451

248230

98779

 

Учет

56107

72146

16039

 

НСУ (номер социальных услуг)

53781

209716

155935

 

Заявления на получение гражданства РА

2619

7383

4764

 

Итого:

407279

762024

354745

 

Также уведомляем, что в условиях почти двукратного выполнения операций не было ни одного случая нарушения сроков, установленных законом или иными правовыми актами. В то же время,руководством Управления осуществляется постоянный контроль за объемом и качеством выполняемой работы, проводятся параллели между количественными изменениями выполненной работы в текущем и предыдущем годах и принимаются все возможные меры по обеспечению надлежащего обслуживания заявителей и хода дел в установленные законом сроки и порядке. Также предпринимаются шаги в направлении поиска системных решений проблем, возникших в этот период. Ведутся работы по переходу на совершенно новую биометрическую систему, в результате чего предусматривается оказание некоторых услуг электронным образом, что облегчит очереди и повысит качество предоставляемых гражданамуслуг.

Հարգելի քաղաքացիներ,

Տեղեկացնում ենք, որ ավարտվել են անձնագրային և վիզաների վարչության և տարածքային անձնագրային ստորաբաժանումների կողմից  ՀՀ ոստիկանության պետի հրամանով հայտարարված՝ 2022 թվականի հուլիսի 30-ի, օգոստոսի 6-ի, 13-ի, 20-ի ու 27-ի շաբաթ օրերին աշխատելու և քաղաքացիներին ծառայություններ մատուցելու աշխատանքները, ինչով պայմանավորված սեպտեմբեր ամսից սկսած ԱՎՎ ստորաբաժանումների աշխատանքը կկազմակերպվի սովորական ռեժիմով՝ երկուշաբթիից-ուրբաթ և քաղաքացիների սպասարկումը կիրականացվի ժամը 9.00-17.00:

 

 

2022թ. սեպտեմբերի 25-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների պատշաճ կազմակերպման նպատակով ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության համապատասխան համայնքը սպասարկող տարածքային անձնագրային ծառայությունները աշխատելու են 2022 թվականի օգոստոսի 21-ին՝ կիրակի ոչ աշխատանքային օրը՝ ժամը 10:00-ից մինչև 17:00-ն՝ <<Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք>> սահմանադրական օրենքով սահմանված գործառույթներն իրականացնելու համար:

Նշված օրերին այլ ծառայություններ չեն մատուցվելու:

 

                                                                                                                                                                                       

Անձնագրային և վիզաների վարչություն

Հարգելի քաղաքացիներ,

 

19.08.2022թ-ից ուժի մեջ են մտել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում անձնագրային համակարգի կանոնադրությունը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի նկարագիրը հաստատելու մասին» N 821 որոշման մեջ 18.08.2022թ-ին կատարած փոփոխությունները, որի արդյունքում՝

- մինչև 6 տարեկան քաղաքացիներին անձնագիրը տրամադրվում է 3 տարի վավերականության ժամկետով,

- 6 տարեկանից մինչև 16 տարին լրացած քաղաքացիներին՝ 5 տարի վավերականության ժամկետով,

- 16 տարին լրացած քաղաքացիներին՝ 10 տարի վավերականության ժամկետով,

- մինչև 16 տարեկան, ինչպես նաև 16 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիներին անձնագրերը տրամադրվում են մինչև նրանց 19 տարին լրանալը, իսկ 19 տարին լրացած լինելու դեպքում՝ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքով սահմանված կարգով տրված պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման կամ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ կամ 8-րդ մասով կամ 29-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված բժշկական վերափորձաքննության ժամկետով: Պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության լիազոր պետական կառավարման համակարգի մարմնի ղեկավարի միջնորդությամբ 18 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիներին անձնագիր կարող է տրամադրվել նաև այլ ժամկետով՝ ուսման, բուժման, մարզական, մշակութային միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով:

Այսինքն, 10 տարի ժամկետով հին նմուշի անձնագիր տրամադրելու համար նույնականացման քարտ ունենալու կամ նույնականացման քարտ ստանալու դիմում ներկայացնելու պահանջը հանվել է, ուստի 19.08.2022թ-ից անձնագրերը տրամադրվելու են վերը նշված ժամկետներով։

Անձնագրային և վիզաների վարչություն

 

Հայաստան, 0054, Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս, 17/10 շենք
+374-10-370264
երկ․-ուրբաթ՝ 9։00-ից մինչև 17։00, ընդմիջում՝ 14։00-ից մինչև 15։00