Դիմումների օրինակելի ձև

 

Քաղաքացիություն

 

Դիմում-հարցաթերթ՝ ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար՝

 

doc13

 

Դիմում-հարցաթերթ՝ երեխայի՝ ՀՀ քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար՝

 

 doc14

 

Դիմում-հարցաթերթ՝ ՀՀ քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար՝

 

doc15

 

Ծնողի կողմից տրվող համաձայնության ձև՝ երեխայի ՀՀ քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար՝

 

 doc16

 

Անձնագիր

 

Անչափահաս երեխային ՀՀ քաղաքացու անձնագիր տրամադրելու համար՝

 

DOC1

 

Անձնագրի կորստի դեպքում նոր անձնագիր ստանալու համար՝

 

doc7

 

Օտարերկրյա հասցեի հաշվառումով անձնագիր ստանալու համար՝

 

DOC19

 

Դիմում բոլոր անձնագրերի վերաբերյալ ՝

 

DOC09

 

Տվյալի փոփոխության հիմքով նոր անձնագիր ստանալու համար՝ 

 

DOC25

 

 

 Լիազորագրեր

 

ՀՀ քաղաքացու անձնագրում օտարերկրյա պետություններում վավերական լինելու մասին նշում կատարելու (ելքի թույլտվություն ձևակերպելու) համար՝

 

 Doc3

 

Անչափահասի ՀՀ քաղաքացու անձնագիր ստանալու համար՝

 

DOC15

 

DOC16

 

Անչափահաս երեխայի ՀՀ քաղաքացու անձնագրում օտարերկրյա պետություններում վավերական լինելու մասին նշում կատարելու (ելքի թույլտվություն ձևակերպելու) համար՝ 

 

DOC18

 

ՀՀ քաղաքացու անձնագիր ստանալու համար՝

 

 DOC5

 

Նույնականացման քարտ ստանալու համար՝

 

 DOC

  

Քաղաքացիություն չունեցող անձի կացության վկայական ստանալու համար՝

 

DOC2 

 

Կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագիր ստանալու համար՝

 

DOC03

 

Օտարերկրյա քաղաքացիների հաշվառում և վիզաներ

 

Դիմում-հարցաթերթիկ ՀՀ-ում հատուկ կացության կարգավիճակ ստանալու համար՝

doc18

 

 

 Դիմում-հարցաթերթիկ ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ ստանալու (երկարաձգելու) համար՝

doc20

 

ՀՀ այցելելու հրավեր`

doc19

 

Դիմում-հարցաթերթիկ ՀՀ մուտքի վիզա ստանալու համար՝

doc21

 

Դիմում-հարցաթերթիկ  ՀՀ մուտքի վիզայի ժամկետի երկարաձգման համար՝

doc22

 

Հաշվառում

 

Սեփականատիրոջ կողմից իրեն պատկանող բնակարանում այլ անձի հաշվառելու համար տրվող համաձայնության ձև՝

 

doc17

 

 

 

Հայաստան, 0054, Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս, 17/10 շենք
+374-10-370264
երկ․-ուրբաթ՝ 9։00-ից մինչև 17։00, ընդմիջում՝ 14։00-ից մինչև 15։00