Բաժնի պետ` Աննա Հովսեփի Մակարյան

/հեռ․ 011-37-02-39/

 

ՀՀ անձնագիր ստանալու համար ներկայացվող փաստաթղթերը՝


ՀՀ քաղաքացուն առաջին անգամ ՀՀ անձնագիր տալու համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը`

 

 1. Սահմանված ձևի դիմում,
 2. Ծննդյան վկայականը և դրա լուսապատճենը,
 3. 35x45 մմ չափսի 2 գունավոր լուսանկար,
 4. Թվարկվածներից մեկը՝ կախված տվյալ դեպքից.
  ա)ծնողների ամուսնության վկայականը և դրա լուսապատճենը,
  բ)հայրության ճանաչման վկայականը և դրա լուսապատճենը,
  գ)միայնակ մայր լինելու վերաբերյալ տեղեկանքը և դրա լուսապատճենը,
  դ)մահվան վկայականը և դրա լուսապատճենը,
  ե)օրենքով սահմանված կարգով անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչվելու վերաբերյալ դատարանի վճիռը և դրա լուսապատճենը,
 5. Պետական տուրքի վճարման անդորրագիր:
 6. Զինապարտների դեպքում՝ զինվորական կցագրման վկայական կամ զինվորական գրքույկ և դրանց` զինվորական հաշվառման տվյալներով էջերի լուսապատճենները կամ զինվորական հաշվառման փաստը հավաստող տեղեկանք։

 

 

Անձնագրի փոխանակումը

 

ՀՀ քաղաքացու անձնագիրը փոխանակելու համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

 1. Դիմում՝ ՀՀ անձնագիր ստանալու մասին,
 2. Փոխանակման ենթակա անձնագիրը,
 3. 35x45 մմ չափսի 2 գունավոր լուսանկար,
 4. Պետական տուրքի վճարման անդորրագիր,
 5. Փոփոխությունները կամ անճշտությունները հաստատող փաստաթղթեր,
 6. Համապատասխան զինվորական կոմիսարիատում զինհաշվառման կանգնած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ։

 

Անձնագրի  կորստյան կապակցությամբ նոր անձնագրով փաստաթղթավորելը

 

Կորցրած ՀՀ անձնագրի փոխարեն նորը ստանալու համար  ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը`

 1. Դիմում  ՀՀ անձնագիր ստանալու մասին,
 2. 35x45 մմ չափսի 2 գունավոր լուսանկար,
 3. Զինապարտների դեպքում՝ զինվորական կցագրման վկայական կամ զինվորական գրքույկ կամ զինվորական հաշվառման փաստը հավաստող տեղեկանք,
 4. Պետական տուրքի վճարման անդորրագիր։

 

Պահանջվող փաստաթղթերն օտար լեզվով կազմված լինելու դեպքում դիմումատուն ներկայացնում է նաև դրանց՝ օրենքով սահմանված կարգով կատարված և վավերացված հայերեն թարգմանությունները:  

Հայաստան, 0054, Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս, 17/10 շենք
+374-10-370264
երկ․-ուրբաթ՝ 9։00-ից մինչև 17։00, ընդմիջում՝ 14։00-ից մինչև 15։00